http://lucquan.vn/
http://www.lefaso.org.vn/
http://www.moit.gov.vn/
http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/
http://www.sla.org.vn/

Tuyển dụng

Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp

Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp

- Số lượng: 2 - Giới tính: Nữ - Mức lương: Thỏa thuận

Nhân viên Kinh Doanh Quốc Tế

Nhân viên Kinh Doanh Quốc Tế

- Số lượng: 2 - Giới tính: Nữ - Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh B2B/Thị Trường

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh B2B/Thị Trường

- Số lượng: 4 - Giới tính: không yêu cầu - Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Thiết Kế Rập Giày Dép

Nhân Viên Thiết Kế Rập Giày Dép

- Số lượng: 2 nhân viên - Giới tính: không yêu cầu - Mức lương: Thỏa thuận

backtop